DGPC

Datos Personales

Jonathan Aban

Jonathan Aban

Estudiante de segundo año de Diseño Grafico en FADU

Materias Aprobadas

Diseño 1 Cátedra Melon
Tipografía 1 Cátedra Longinoti
Morfología 1 Cátedra Longinotti
Historia 1 Cátedra Gavito
Tecnología 1 Cátedra Zachin
Medios Expresivos 1 Cátedra Campos
Comunicación 1 Cátedra Devalle

Materias a Rendir Final

Historia 2 Cátedra Gavito

Materias Cursando Actualmente

Tipografía 2 Cátedra Longinoti
Morfología 2 Cátedra Longinotti
DGPC Cátedra Diaz Cortez
Volver