MATERIAS APROBADAS:

Diseño Gráfico I Filippis

Tipografía I Longinotti

Morfología I Brignone

Historia I Gené

Comunicación I Ledesma

Medios Expresivos I Feller

Tecnología I Bernadou

Medios Expresivos II Groisman