Brenda Lem

TRABAJO PRÁCTICO Nivel I
Diseño Gráfico I: Gabriele
Tipografía I: Gaitto
Morfología I: Wainhaus
Tecnología I: Bernadou
Comunicación I: Ledesma
Historia I: Gené
Medios Expresivos I: Campos
Nivel II
Tipografía II: Gaitto
Morfología II: Wainhaus
Comunicación II: Arfuch
Historia II: Gavito
Medios Expresivos II: Feller
En curso
Tecnología II: Zachin
DGPC: Díaz Cortez