Nicolas Gatica

MATERIAS CURSADAS

Nivel 1

- Diseño Grafico 1 - Pujol

- Tipografia 1 - Gaitto

- Morfologia 1 - Longinotti

- Comunicacion 1 - Ledesma

- Medios Expresivos 1 - Groisman

- Historia 1 - Macchi

- Tecnologia 1 - Bernadou

Nivel 2

- Tipografia 2 - Gaitto

- Morfologia 2 - Longinotti

- Medios Expresivos 2 - Groisman

- Historia 2 - Macchi

- Tecnologia 2 - Bernadou

CURSANDO ACTUALMENTE

- Diseño Grafico por Computacion - Díaz Cortez

- Comunicación 2 - Ledesma